[เควส]มาดูคีย์เควสเพื่ออัพ HR กันเถอะ!!

อ่าน 102 | ตอบ 1
ในบทความนี้นี้จะเป็นชื่อเควสในบาร์ทั้งหมด ซึ่งชื่อคีย์เควสจะเป็นแถบสีเหลือง
ทริค!!: หากหาชื่อเควสไม่เจอให้ลองเทียบ แผนที่และเงินรางวัล
HR1 Guild Quests (1 Star)

 
No. ภารกิจที่ต้องทำ เวลา แผนที่ เงินรางวัล เงื่อนไขการปลดล็อค
1/9 Hunt Aoashira Day Mountain Stream Reward 1800z None
2/9 Hunt Bulldrome Day Mountain Stream Reward 1800z None
3/9 Hunt Great Jaggi Day Mountain Stream Reward 1800z None
4/9 Collect 7 Royal Honey Day Mountain Stream Reward 900z None
5/9 Hunt 10 Jaggi Day Sandy Plains Reward 1200z None
6/9 Collect 5 Crystal Bone Night Sandy Plains Reward 900z None
7/9 Hunt Dosufurogi Day Flooded Forest Reward 1800z None
8/9 Hunt 10 Furogi Night Flooded Forest Reward 1200z None
9/9 Collect 20 Special Mushroom Day Flooded Forest Reward 900z None


HR1 Guild Quests (2 Stars)
 
No. ภารกิจที่ต้องทำ Location เวลา เงินรางวัล เงื่อนไขการปลดล็อค
1/12 Slay 10 Bullfango Mountain Stream Night Reward 1200z None
2/12 Slay 3 Jaggia Mountain Stream Day Reward 1200z None
3/12 Hunt Barroth Sandy Plains Day Reward 2400z None
4/12 Hunt Hapurubokka Sandy Plains Day Reward 3000z None
5/12 Hunt Qurupeco Sandy Plains Day Reward 2400z None
6/12 Hunt Rangurotora Sandy Plains Night Reward 2400z None
7/12 Gather 5 Monster Livers Sandy Plains Day Reward 1200z None
8/12 Hunt Royal Ludroth Deserted Island Day Reward 2400z None
9/12 Slay 10 Ludroth Deserted Island Day Reward 1200z None
10/12 Hunt Gigginox Tundra Day Reward 3000z None
11/12 Hunt Urukususu Tundra Day Reward 2400z None
12/12 Gather 8 Bloodstones Tundra Night Reward 900z None


HR1 Guild Quests (3 Stars)
 
No. ภารกิจที่ต้องทำ แผนที่ เวลา เงินรางวัล เงื่อนไขการปลดล็อค
1/19 Deliver Paw Pass Ticket Mountain Stream Day Reward 12z None
2/19 Deliver Paw Pass Ticket Sandy Plains Day Reward 12z None
3/19 Deliver Paw Pass Ticket Flooded Forest Day Reward 12z None
4/19 Hunt Great Jaggi (Key-Quest) Mountain Stream Night Reward 2400z None
5/19 Slay 20 Jaggi Mountain Stream Day Reward 1800z None
6/19 Deliver 20 Special Mushrooms Mountain Stream Day Reward 1800z None
7/19 Hunt Barroth (Key-Quest) Sandy Plains Night Reward 4800z None
8/19 Hunt Great Jaggi Sandy Plains Day Reward 2400z None
9/19 Slay 8 Rhenoplos Sandy Plains Day Reward 1800z None
10/19 Deliver 10 Monster Livers Sandy Plains Night Reward 1800z None
11/19 Hunt Royal Ludroth (Key-Quest) Flooded Forest Night Reward 4800z None
12/19 Hunt Dosufurogi Flooded Forest Night Reward 3600z None
13/19 Hunt Bulldrome Flooded Forest Day Reward 3000z None
14/19 Hunt 10 Ludroth Flooded Forest Day Reward 1800z None
15/19 Deliver 3 Golden Fish Flooded Forest Day Reward 1800z None
16/19 Hunt Qurupeco (Key-Quest) Deserted Island Day Reward 4200z None
17/19 Hunt Aoashira (Key-Quest) Deserted Island Day Reward 3000z None
18/19 Slay 8 Jaggia Deserted Island Day Reward 1800z None
19/19 Slay 50 Bnahabra Deserted Island Night Reward 1800z None
Urgent! Hunt Gigginox Tundra Day Reward 5400z All 3★ Key Quests


 HR2 Guild Quests (4 Stars)
 
No. ภารกิจที่ต้องทำ แผนที่ เวลา เงินรางวัล เงื่อนไขการปลดล็อค
1/24 Deliver Paw Pass Ticket Deserted Island Day Reward 12z None
2/24 Deliver Paw Pass Ticket Tundra Day Reward 12z None
3/24 Deliver Paw Pass Ticket Volcano Day Reward 12z None
4/24 Hunt Rathian Mountain Stream Night Reward 5400z None
5/24 Hunt Nargacuga (Key Quest) Mountain Stream Day Reward 5400z None
6/24 Hunt Qurupeco Mountain Stream Night Reward 4200z None
7/24 Hunt Bulldrome Mountain Stream Day Reward 3000z None
8/24 Hunt Rangurotora Sandy Plains Day Reward 4800z None
9/24 Hunt Hapurubokka (Key Quest) Sandy Plains Day Reward 5400z None
10/24 Deliver 10 Wyvern Bones Sandy Plains Night Reward 3000z None
11/24 Hunt Nargacuga Flooded Forest Day Reward 5400z None
12/24 Hunt Rathian (Key Quest) Deserted Island Day Reward 5400z None
13/24 Hunt Urukususu Tundra Night Reward 3600z None
14/24 Hunt Great Baggi Tundra Night Reward 4200z None
15/24 Hunt Gigginox Tundra Day Reward 5400z None
16/24 Hunt Barioth (Key Quest) Tundra Night Reward 5400z None
17/24 Slay 20 Baggi Tundra Day Reward 3000z None
18/24 Deliver 8 Bloodstones Tundra Day Reward 3000z None
19/24 Deliver 5 Popo Tongue Tundra Day Reward 3000z None
20/24 Hunt Rangurotora Volcano Night Reward 4800z None
21/24 Hunt Dosufurogi Volcano Day Reward 3600z None
22/24 Hunt Uragaan (Key Quest) Volcano Night Reward 6000z None
23/24 Slay 15 Uroktor Volcano Day Reward 3000z None
24/24 Deliver 20 Coal Volcano Day Reward 3000z None
Urgent! Hunt Jinouga Deserted Island Night Reward 6000z All 4★ Key Quests


HR3 Guild Quests (5 Stars)
 
No. ภารกิจที่ต้องทำ แผนที่ เวลา เงินรางวัล เงื่อนไขการปลดล็อค
1/22 Hunt Jinouga Mountain Stream Day Reward 6000z None
2/22 Hunt Rathian and Doboruberuku Mountain Stream Night Reward 9000z None
3/22 Hunt Diablos (Key Quest) Sandy Plains Night Reward 6600z None
4/22 Hunt Tigrex Sandy Plains Night Reward 6600z None
5/22 Hunt Qurupeco Sandy Plains Day Reward 4200z None
6/22 Hunt Diablos and Barroth Sandy Plains Day Reward 8400z None
7/22 Hunt Doboruberuku (Key Quest) Flooded Forest Day Reward 6600z None
8/22 Hunt Two Nargacuga Flooded Forest Night Reward 8100z None
9/22 Hunt Jinouga Deserted Island Night Reward 6000z None
10/22 Hunt Rathalos (Key Quest) Deserted Island Night Reward 6000z None
11/22 Hunt Rathalos and Rathian Deserted Island Day Reward 8400z None
12/22 Hunt Tigrex (Key Quest) Tundra Night Reward 6600z None
13/22 Hunt Barioth and Gigginox Tundra Day Reward 8100z None
14/22 Hunt Agnaktor (Key Quest) Volcano Night Reward 6600z None
15/22 Hunt Agnaktor and Uragaan Volcano Day Reward 9000z None
16/22 Hunt Barroth Sandy Plains Day Reward 4200z None
17/22 Hunt AoashiraBulldromeNargacuga Mountain Stream Day Reward 8400z None
18/22 Hunt Hapurubokka and Tigrex Sandy Plains Day Reward 9000z None
19/22 Hunt Great Jaggi and Rathalos Deserted Island Day Reward 6300z None
20/22 Hunt Dosufurogi and Uragaan Volcano Day Reward 7200z None
21/22 Slay AoashiraGreat BaggiRangurotora, and Bulldrome Land Arena Day Reward 8400z None
22/22 Defeat Jhen Mohran Great Desert Day Reward 9600z 5★ Urgent
Urgent! Slay or Repel Jhen Mohran Great Desert Day Reward 9600z All 5★ Key Quests


HR4 Guild Quests (6 Stars)
 
No. ภารกิจที่ต้องทำ แผนที่ เวลา เงินรางวัล เงื่อนไขการปลดล็อค
1/23 Deliver Paw Pass Mountain Stream Night Reward 12z None
2/23 Deliver Paw Pass Sandy Plains Night Reward 12z None
3/23 Deliver Paw Pass Flooded Forest Night Reward 12z None
4/23 Deliver Paw Pass Deserted Island Night Reward 12z None
5/23 Hunt 2 Aoashira (Key Quest) Mountain Stream Day Reward 6480z None
6/23 Hunt 2 Bulldrome Mountain Stream Night Reward 6480z None
7/23 Slay 20 Jaggi Mountain Stream Night Reward 4800z None
8/23 Slay 50 Bnahabra Mountain Stream Day Reward 4800z None
9/23 Hunt 2 Great Jaggi (Key Quest) Sandy Plains Night Reward 6480z None
10/23 Hunt Barroth (Key Quest) Sandy Plains Day Reward 6600z None
11/23 Hunt 2 Barroth Sandy Plains Day Reward 7800z None
12/23 Hunt Bulldrome Flooded Forest Day Reward 5400z None
13/23 Hunt Aoashira Flooded Forest Day Reward 5400z None
14/23 Hunt 2 Dosufurogi Flooded Forest Night Reward 6480z None
15/23 Hunt Royal Ludroth Subspecies Flooded Forest Day Reward 7200z Quest 19
16/23 Hunt Royal Ludroth and Royal Ludroth Subspecies Flooded Forest Night Reward 7800z Quest 19
17/23 Slay 20 Furogi Flooded Forest Day Reward 4800z None
18/23 Hunt Great Jaggi Deserted Island Day Reward 5400z None
19/23 Hunt Royal Ludroth Deserted Island Day Reward 6600z None
20/23 Hunt Royal Ludroth Subspecies (Key Quest) Deserted Island Night Reward 7200z Quest 19
21/23 Slay 15 Ludroth Deserted Island Night Reward 4800z None
22/23 Hunt Qurupeco (Key Quest) Deserted Island Night Reward 6000z None
23/23 Slay 20 Rhenoplos Land Arena Day Reward 4800z None
Urgent! Hunt Nargacuga Mountain Stream Night Reward 9000z All 6★Key Quests


HR5 Guild Quests (7 Stars)
 
No. ภารกิจที่ต้องทำ แผนที่ เวลา เงินรางวัล เงื่อนไขการปลดล็อค
1/35 Deliver Paw Pass Ticket Tundra Night Reward 12z None
2/35 Deliver Paw Pass Ticket Volcano Night Reward 12z None
3/35 Hunt Nargacuga Mountain Stream Night Reward 9000z None
4/35 Hunt Rathian Mountain Stream Day Reward 8400z None
5/35 Hunt Rangurotora Sandy Plains Night Reward 7200z None
6/35 Hunt Hapurubokka Sandy Plains Night Reward 7800z None
7/35 Hunt 2 Hapurubokka (Key Quest) Sandy Plains Day Reward 11700z None
8/35 Hunt Barioth Subspecies (Key Quest) Sandy Plains Day Reward 9600z Quest 20
9/35 Hunt Qurupeco Sandy Plains Day Reward 6000z None
10/35 Hunt Nargacuga Subspecies (Key Quest) Flooded Forest Night Reward 9600z None
11/35 Hunt Qurupeco Subspecies Flooded Forest Day Reward 7200z None
12/35 Hunt Rathian Deserted Island Night Reward 8400z None
13/35 Hunt Rathalos Deserted Island Day Reward 9600z None
14/35 Hunt Nargacuga Subspecies Deserted Island Day Reward 9600z None
15/35 Slay 25 Jaggia Deserted Island Night Reward 900z None
16/35 Hunt Great Baggi and Urukususu Tundra Day Reward 9360z None
17/35 Hunt Gigginox Tundra Day Reward 7800z None
18/35 Hunt Gigginox Subspecies (Key Quest) Tundra Day Reward 8400z Quest 17
19/35 Hunt Gigginox and Gigginox Subspecies Tundra Night Reward 12000z Quest 17
20/35 Hunt Barioth Tundra Day Reward 9000z None
21/35 Hunt Barroth Subspecies (Key Quest) Tundra Day Reward 7200z None
22/35 Hunt Barioth and Barroth Subspecies Tundra Night Reward 12000z None
23/35 Slay 20 Baggi Tundra Day Reward 6000z None
24/35 Hunt Rangurotora and Dosufurogi Volcano Day Reward 9900z None
25/35 Hunt Uragaan Volcano Day Reward 9600z None
26/35 Hunt Rathalos (Key Quest) Volcano Day Reward 9600z None
27/35 Hunt Uragaan Subspecies (Key Quest) Volcano Night Reward 10200z Quest 25
28/35 Hunt Uragaan and Uragaan Subspecies Volcano Day Reward 14400z Quest 25
29/35 Slay 15 Uroktor Volcano Night Reward 6000z None
30/35 Slay 25 Jaggi Land Arena   Reward 6000z None
31/35 Hunt 3 Nargacuga Mountain Stream Day Reward 10200z None
32/35 Hunt Royal Ludroth, 2 Aoashira and Nargacuga Subspecies Deserted Island Day Reward 13200z None
33/35 Hunt Barroth, 2 Rangurotora and Barioth Subspecies Desert Day Reward 15300z None
34/35 Hunt Barioth, 2 Urukususu and Gigginox Subspecies Tundra Night Reward 14700z None
35/35 Hunt Uragaan Subspecies,Dosufurogi and Rathalos Volcano Night Reward 15900z None
Urgent! Hunt 2 Jinouga Mountain Stream Night Reward 14400z All 7★Key Quests


HR6 Guild Quests (8 Stars)
 
No. ภารกิจที่ต้องทำ แผนที่ เวลา เงินรางวัล เงื่อนไขการปลดล็อค
1/38 Hunt Two Jinouga Mountain Stream Night Reward 14400z See 7 Star Urgent
2/38 Hunt Doboruberuku (Key Quest) Mountain Stream Night Reward 10200z None
3/38 Hunt Nargacuga and Doboruberuku Mountain Stream Day Reward 14400z None
4/38 Hunt Gold Rathian Mountain Stream Day Reward 9600z Hunt 100 Large Monsters*
5/38 Hunt Silver Rathalos Mountain Stream Day Reward 10800z Hunt 100 Large Monsters*
6/38 Hunt Gold Rathian and Silver Rathalos Mountain Stream Night Reward 18000z Quests 4 and 5
7/38 Hunt Diablos Sandy Plains Day Reward 10800z None
8/38 Hunt Black Diablos (Key Quest) Sandy Plains Night Reward 11400z Quest 7
9/38 Hunt Diablos and Black Diablos Sandy Plains Day Reward1 6200z Quest 7
10/38 Hunt Tigrex and Black Tigrex Sandy Plains Night Reward 16200z Quest 18
11/38 Hunt Black Diablos and Barioth Subspecies Sandy Plains Night Reward 15600z Quest 7
12/38 Hunt 2 Doboruberuku Flooded Forest Day Reward 15300z None
13/38 Hunt Nargacuga and Nargacuga Subspecies Flooded Forest Night Reward 13800z None
14/38 Hunt Nargacuga Subspecies and Royal Ludroth Subspecies Flooded Forest Day Reward 12600z None
15/38 Hunt Rathalos and Rathian (Key Quest) Island Night Reward 15000z None
16/38 Hunt Deviljho Island Night Reward 12000z None
17/38 Hunt Jinouga Island Day Reward 9600z None
18/38 Hunt Tigrex Tundra Day Reward 10800z None
19/38 Hunt Deviljho (Key Quest) Tundra Night Reward 12000z None
20/38 Hunt Agnaktor Subspecies (Key Quest) Tundra Day Reward 10800z Quest 22
21/38 Hunt Gigginox Subspecies and Agnaktor Subspecies Tundra Night Reward 14400z Quest 22
22/38 Hunt Agnaktor Volcano Day Reward 10200z None
23/38 Hunt 2 Agnaktor Volcano Night Reward 15300z None
24/38 Hunt Black Tigrex (Key Quest) Volcano Day Reward 11400z Quest 18
25/38 Hunt Uragaan Subspecies and Black Tigrex Volcano Night Reward 16200z Quest 18
26/38 Hunt Qurupeco Subspecies Volcano Day Reward 7200z None
27/38 Hunt as many Qurupeco as you like! (2 Minimum) Mountain Stream Night Reward 7200z None
28/38 Hunt Great JaggiRathian, and Jinouga Mountain Stream Night Reward 14400z None
29/38 Hunt Great BaggiBarroth Subspecies, and Agnaktor Subspecies Tundra Day Reward 15600z None
30/38 Hunt HapurubokkaDiablos, and Black Tigrex Sandy Plains Day Reward 18000z None
31/38 Hunt NargacugaRoyal Ludroth Subspecies, and Doboruberuku Flooded Forest Night Reward 16800z None
32/38 Hunt Uragaan and Deviljho Volcano Day Reward 18000z None
33/38 Hunt GigginoxTigrex, and Doboruberuku Land Arena ------- Reward 19200z None
34/38 Hunt Royal Ludroth SubspeciesGigginox SubspeciesAgnaktor, and Barroth Subspecies Land Arena ------- Reward 20400z None
35/38 Hunt Black DiablosAgnaktor SubspeciesBlack Tigrex, and Jinouga Land Arena ------- Reward 21600z All 5* Low Rank Quests cleared
36/38 Hunt Akantor Lava Canyon ------- Reward 38400z All High Rank single hunt quests**
37/38 Hunt Ukanlos Polar Zone ------- Reward 38400z All High Rank single hunt quests**
38/38 Hunt Alatreon Sacred Land ------- Reward 38400z All High Rank multiple monster quests***
Urgent! Hunt Jhen Mohran Great Desert ------- Reward 24000z All 8★ Key Quests
Urgent! Hunt Amatsumagatsuchi Mountain Summit ------- Reward 36000z 8★ Jhen Mohran Urgent

ที่มา: คลิ๊ก 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง
Hello
 
earthyep [125.27.136.xxx] เมื่อ 24/10/2018 13:33
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :