[เควส]คีย์เควสอัพ HR!!

อ่าน 41 | ตอบ 0

HR 1 to HR 2

 • Giadrome Assault (Hunt the Giadrome)
 • The Land Shark (Hunt the Cephadrome)
 • The Lurking Desert Giant (Hunt the Daimyo Hermitaur)
 • The Mischief-maker (Hunt the Congalala)
 • URGENT QUEST: The Ruler of the Snow (Hunt the Blangonga)

HR 2 to HR 3
 • Master of the Giant Lake (Hunt the Plesioth)
 • Evening Hermitaur Sonata (Hunt 20 Hermitaurs)
 • Pincer through the sky (Hunt the Shogun Ceanataur)
 • Trouble in the Forest (Hunt 20 Bullfangos)
 • The Ioprey Leader (Hunt the Iodrome)
 • URGENT QUEST: Absolute Power (Hunt the Tigrex)

HR 3 to HR 4
 • The Runaway Diablos (Hunt the Diablos)
 • Valor in the Swamp Zone (Hunt the Gravios)
 • The King's Domain (Hunt the Rathalos)
 • The Queen's Descent (Hunt the Rathian)
 • URGENT QUEST: The Approaching Gaoren (Defend the Fortress from Shen Gaoren)

HR 4 to HR 5
 • The Poison Fanged Duo (Hunt 2 Gendrome)
 • Ultimate Crab Dinner (Hunt 2 Daimyo Hermitaurs)
 • Trapped by Yian KutKu (Hunt the Yian KutKu and the Blue Yian KutKu)
 • Conga Counterattack (Hunt the Congalala)
 • URGENT QUEST: Lao-Shan Lung Draws Near! (Defend the Fortress from the Lao-Shan Lung)

HR 5 to HR 6
 • Two Roars in the Snow (Hunt 2 Blangongas)
 • Red Shadow on the Swamp (Hunt the Red Khezu)
 • The Underwater Terror (Hunt the Green Plesioth)
 • Slay The Rathalos (Hunt the Rathalos)
 • Basarios: Unseen Peril (Hunt the Basarios)
 • URGENT QUEST: Land of Tremors (Hunt 2 Tigrex)

HR 6 to HR 7
 • The Fierce Black Horn (Hunt the Black Diablos)
 • Black Rock in the Swamp (Hunt the Black Gravios)
 • Blue Sky, Pink Earth (Hunt the Azure Rathalos and the Pink Rathian)
 • Deny the Silver Rathalos (Hunt the Silver Rathalos)
 • Find the Golden Phantom (Hunt the Gold Rathian)
 • The Approaching Gaoren (Defend the Town from the Shen Gaoren)
 • URGENT QUESTS: Rise to the Summit (Slay the Akantor) and Dual Hypnoc! (Hunt 2 Hypnoc)

HR 7 to HR 8
 • Daimyo of Sengoku Fame (Hunt the Plum Daimyo Hermitaur)
 • Old Jungle Lightning (Hunt the Khezu)
 • Eyes in the Underground Lake (Hunt the Plesioth)
 • Pelagus Pride (Hunt the Emerald Congalala)
 • Old Swamp, Shrouded in Mist (Hunt 2 Purple Gypceros)
 • URGENT QUEST: To kill A Shadow (Hunt the Naruga Kuruga)

HR 8 to HR 9
 • Appearance of the Lava Wyvern (Hunt the Volganos)
 • Great Decisive Battle (Hunt the Shogun Ceanataur and the Terra Shogun Ceanataur)
 • The Smoking King (Hunt the Rathalos)
 • The Eternal Queen (Hunt the Rathian)
 • Wild Beast of the Desert (Hunt the Copper Blangonga)
 • URGENT QUEST: Floating Disater (Slay the Yamatsukami)

To Unlock Ukanlos
 • Absolute Power (Hunt the Tigrex)
 • Black Phalanx (Hunt 2 Black Diablos)
 • Armored Supremacy (Hunt the Gravios)
 • Eye of the Horizon (Hunt the Silver Rathalos)
 • A Glint of Moonlight (Hunt the Gold Rathian)
 • The Approaching Gaoren (Defend the Town from Shen Gaoren)
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :